Voldoet jouw webshop aan de CLP Artikel 48 wetgeving?

In deze blogpost lees je alles over de regelgeving voor de online verkoop van producten met veiligheidsetikettering.

Welke producten hebben veiligheidsinformatie nodig?

De CLP-wetgeving (Classification, Labelling and Packaging) geldt voor alle producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zowel in pure vorm als in mengsels. Als een product een gevaarlijke stof bevat, moet het voldoen aan bepaalde etiketteringseisen voordat het mag worden verkocht. Dit is om consumenten te informeren over de mogelijke gevaren van het product en de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden bij het gebruik ervan. Deze informatie wordt verstrekt via H-zinnen, EUH-zinnen, P-zinnen en herkenbare waarschuwingslabels op het etiket van het product, die volgens een standaard opmaak zijn opgesteld. Als je meer wilt weten over de betekenis van deze zinnen en labels en hoe je kunt bepalen welke producten aan de veiligheidseisen moeten voldoen, raadpleeg dan ons artikel: Algemene uitleg veiligheidsetikettering.

Online verkoop: geen fysiek label, wel informeren.

Het label op het product in de winkel geeft de consument voldoende informatie over de mogelijke gevaren en voorzorgsmaatregelen. Bij online verkoop heeft de consument geen fysiek etiket op het product waarop hij of zij de gevaren en voorzorgsmaatregelen kan lezen. Toch is het belangrijk dat consumenten ook bij een webshop ingelicht worden over de gevaren van het product en op basis daarvan een beslissing kunnen maken of ze het product willen kopen. Hieronder is te zien hoe dit wordt vermeld in CLP-artikel 48.


Artikel 48 Reclame

  1. Elke vorm van reclame voor een stof die als gevaarlijk is ingedeeld, moet melding maken van de desbetreffende gevarenklassen of gevarencategorieën.
  2. Elke vorm van reclame voor een als gevaarlijk ingedeeld of onder artikel 25, lid 6, vallend mengsel waarbij een particulier een koopcontract kan sluiten zonder eerst het etiket te hebben gezien, moet melding maken van de op het etiket genoemde soort of soorten gevaren.

    De eerste alinea geldt onverminderd Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie.


Welke veiligheidsinformatie moet je vermelden op je website?

Melding maken van gevaren verwijst naar de H- en EUH-zinnen, die de gevaren van een product aangeven. Een voorbeeld hiervan is "Zeer licht ontvlambaar gas". Het bijbehorende nummer "H220" hoeft niet vermeld te worden, maar mag wel. Bovendien wordt het ook aanbevolen om de GHS-labels te laten zien en het signaalwoord te vermelden. We krijgen vaak de vraag of het ter beschikking stellen van het veiligheidsinformatieblad voldoende is om aan de regelgeving te voldoen, dat kan immers gemakkelijk opgevraagd worden bij de leverancier. Helaas is dit echter niet voldoende. ECHA heeft hier het volgende over zeggen:


According to the Commission’s legal interpretation, the direct link to a safety data sheet (SDS) cannot fulfil the information obligations of Article 48(2) of CLP. Availability of an SDS on the website used for advertising mixtures according to Article 48(2) of CLP can only be considered as additional information for the general public about the type or types of hazards on the label. Bron: Final report on the Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet sales


Het vermelden van de H- en EUH-zinnen is verplicht en als dit niet gebeurt, kan je zelfs een boete krijgen of vervolgd worden. Dit is meer dan genoeg reden om ervoor te zorgen dat deze zinnen juist vermeld worden in de webshop. Wil je meer weten over het huidige handhavingsproject van ECHA Europa wat betreft deze regels? Bekijk dan het artikel: Online handhaving European Chemical Agency 2021.

Goed voor de consument, makkelijk gemaakt voor jou.

Het is belangrijk om de wettelijk verplichte informatie op een goede en professionele manier aan de klant te laten zien. Je kunt beginnen met het indexeren van welke producten in je assortiment voorzien zijn van veiligheidsetikettering. Hiervoor kun je de informatie van het etiket aflezen of het veiligheidsinformatieblad (VIB) opvragen bij je leverancier, daar staat alle benodigde informatie in. Vervolgens bepaal je wat je wilt weergeven op je site. Kies je enkel voor de H-zinnen, EUH-zinnen, signaalwoorden en GHS-labels? Of ga je ook veiligheidsaanbevelingen tonen in de vorm van P-zinnen, zoals "Verwijderd houden van open vuur"?

Het handmatig plaatsen van al deze informatie kost tijd, moeite en ziet er onprofessioneel uit. Daarom kan Veiligvertoon je daarbij helpen. Met één druk op de knop kun je het VIB van de leverancier uploaden en wordt het direct vertaald naar de benodigde informatie. Als je niet beschikt over het VIB, kun je de zinnen gemakkelijk aanklikken en stylen naar eigen opmaak. Zo bepaal je zelf hoe je de informatie weergeeft en waar het op de site komt te staan, bijvoorbeeld onder een extra tabblad of onderaan de beschrijving. Wil je alvast proberen om een product op de juiste manier te vertonen? Probeer Veiligvertoon dan gratis.