Handhavingsproject European Chemicals Agency


Als webshop eigenaar is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verplichtingen rondom online veiligheidsetikettering, zodat je problemen kunt voorkomen. Het is ook fijn om hiervan op de hoogte te worden gebracht via een blog, in plaats van via een boete. In deze blog vertellen we hoe er in het verleden is gehandhaafd, hoe op dit moment wordt gewerkt aan de handhaving en wat je als webshopeigenaar kunt doen om problemen te voorkomen.

Pilot handhaving internetverkoop

Sinds begin 2017 is het ECHA (European Chemicals Agency) bezig met het monitoren van de naleving van de wetgeving volgens CLP artikel 48. Volgens deze wetgeving is het wettelijk verplicht om de consument de mogelijkheid te geven om de gevaren van een product te bekijken voordat ze het product kopen en op basis hiervan een beslissing te maken of ze het product willen kopen.

In het pilotproject van ECHA over internetverkoop uit 2017 werden echter al direct schokkende resultaten gevonden: meer dan 80% van de gecontroleerde webshops voldeed niet aan de wetgeving. Als reactie hierop zijn bijna alle bedrijven die in de pilot als niet-nalevend werden geclassificeerd aangesproken en heeft zelfs meer dan 25% van hen een boete gekregen.

Om welke producten gaat het?

Niet alleen zeer giftige, gevaarlijke stoffen, maar ook reguliere huishoud-, tuin- en keukenproducten die gevaarlijke stoffen bevatten werden onderzocht in dit project. Het cirkeldiagram uit het rapport van ECHA laat zien dat een groot deel van de gecontroleerde producten alledaagse producten zijn.

Opschaling van de handhaving

De handhaving is opgeschaald met het main REACH-EN-FORCE project, dat liep van januari tot eind 2020 en waarbij in 29 landen werd gecontroleerd op de nakoming van het inlichten van consumenten over de gevaren van producten voordat ze deze kopen. Hoewel het verplicht is om de gevaren van een product online te vermelden, is dit slechts bij weinig webwinkels bekend. Toch beginnen vooral grote webshops al met het vermelden van de benodigde veiligheidsinformatie, vanwege de toenemende handhaving.


“The eighth major Forum enforcement project (REF-8) concentrating on the online sale of substances, mixtures and products has entered its operational phase and will run until 31 December 2020. 29 countries will participate in the project.” “Inspectors will check if buyers are informed about the existence of hazardous substances before the purchase is completed and if particular aspects of the regulations are fulfilled. This can be checked by controlling the advertisement of a chemical product or by purchasing products and subsequently analysing them.” - Bron: Nieuwsbericht European Chemicals Agency

“The ultimate aim is to take action and raise awareness when companies are not fully complying with chemicals law. Combining expertise allows national inspectors to address legal provisions more thoroughly and more efficiently than they otherwise could do alone at national level,” - Bron: Nieuwsbrief European Chemicals Agency


Het doel van dit grootschalige project was om bewustwording te creëren en de handhaving te versterken van de wetten rondom chemicaliën. De resultaten van dit project worden verwacht eind 2021. Ben je benieuwd hoe de regelgeving voor webshops in elkaar zit en hoe Veiligvertoon je daarbij kan helpen? Bekijk dan ons artikel over CLP-artikel 48 , waarin we vertellen welke informatie je als verkoper bij de producten moet vermelden en hoe Veiligvertoon dit makkelijker, professioneler en efficiënter kan maken.